žuvininkystės regionas

žuvininkystės regionas
žuvininkystės regionas statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Regionas su jūros ar ežero pakrante arba tvenkiniais ar upės žiotimis, kuriame daug žmonių dirba žuvininkystės srityje, atitinkantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3D-608 (Žin., 2008, Nr. 131-5055), 10.6.1–10.6.5 punktuose nustatytus kriterijus. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=393329 atitikmenys: angl. fisheries area vok. Fischwirtschaftsgebiet, n pranc. zone de pêche, f šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 3D-976 „Dėl žuvininkystės regionų plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 131-6709)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”